Home > Over HOOM

Hulp & Ondersteuning op Maat

HOOM biedt ondersteuning aan mantelzorgers en is de schakel tussen hulpvraag en inzet van een vrijwilliger. Mantelzorg en Vrijwilligerszorg (ook wel informele zorg genoemd) zijn  belangrijke en volwaardige vormen van zorgverlening. 

Mantelzorgondersteuning

Steeds meer mensen zorgen voor een naaste die vanwege gezondheidsproblemen niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij zijn, mantelzorger, geworden. HOOM helpt mantelzorgers door  informatie, cursussen, advies en voorlichting.

Client of hulpvrager 

HOOM biedt hulp en ondersteuning op maat aan ouderen, volwassenen en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een langdurige ziekte, psuchise problematies, mensen in hun laatste levensfase en mantelzorgers.

Vrijwilliger

Voor onze clienten zijn we steeds op zoek naar mensen die als vrijwilliger, buddy of maatje ingezet willen worden. Als rijwilliger kun je bij je consulent  terecht met vragen. Daarnaast biedt HOOM regelmatig cursussen en themabijeenkomsten aan voor de vrijwilligers. Goede begeleiding van zowel vrijwilligers als hulpvragers is belangrijk om alles naar wens te laten verlopen.

[ Print deze pagina ]
kleine letters Middelgrote letters Grote letters | ZWART/WIT