Mantelzorgondersteuning

Steeds meer mensen (jong en oud) zorgen voor iemand anders. Bijvoorbeeld de zorg voor een ouder, of naaste die langdurig ziek is of een beperking heeft. De rol van mantelzorger wordt dan vaak niet (h)erkend. Mantelzorg wordt vrijwillig en niet beroepsmatig verleend en wordt vaak gecombineerd met werk, een studie, een eigen gezin en sociaal leven. Dit betekent dat er veel gevraagd wordt van de mantelzorger die vervolgens gemakkelijk overbelast kan raken. Surplus ondersteunt mantelzorgers door het bieden van informatie, advies, voorlichting, (praktische) ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering. In sommige gevallen kan er een beroep gedaan worden op een vrijwilliger van Surplus die de zorg tijdelijk voor een deel kan over nemen. Hierdoor krijgt de mantelzorger even wat tijd om op te laden.